NZZ SLOVMAG, a.s. - Ambulancia všeobecného lekára pre dospelýchZákladné údaje

Názov: NZZ SLOVMAG, a.s. - Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Zdravotnícke zariadenie: NZZ SLOVMAG, a.s.
Špecializácia: všeobecné lekárstvo
Lekár: MUDr. Ján Magura
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Okres Revúca
Mesto: Lubeník
Adresa: NZZ SLOVMAG, a.s., 049 18 Lubeník č. 236
E-mail: ambulancia.slovmag.lub@gmail.com
Telefón: +421584814150, +421584814151

Informácie

Upozornenie

Na odber krvi je potrebné prísť na lačno, nepiť ani kávu, prípadne iba trošku čistej vody
Na odber krvi pre endokrinológa, alebo iného odborného lekára je potrebné doniesť žiadanku od príslušného lekára s jeho pečiatkou a podpisom
Na výter z hrdla neumývať zuby, nevyplachovať ústnou vodou.
Na vyšetrenie spôsobilosti/ pre zamestnávateľa/ je potrebné doniesť tlačivo s uvedením pracovného zaradenia a s ním spojených zdravotných rizík
Objednanie na lekársku prehliadku a vyšetrenie je spoplatnené sumou 5€

Úkony

  • Lekárska prehliadka k potvrdeniu o zdr. stave pre uvedené účely (5€)
  • Objednanie receptu
  • Odber krvi
  • Vyšetrenie (5€)