Informácie

Úkony

  • Lekárska prehliadka k potvrdeniu o zdr. stave pre uvedené účely (5€)
  • Objednanie receptu
  • Odber krvi
  • Vyšetrenie (5€)